Kleinschalig kinderdagverblijf in Hengelo | Wie zijn wij - De Wonderboot
 • Kinderdagverblijf
  De Wonderboot B.V.

  Oldenzaalsestraat 603
  7558 PX Hengelo
  Telefoon:074-8526539
 • Graag nodigen wij u uit voor een kennismaking met ons kinderdagverblijf en onze leidsters.

  Wij leiden u rond en informeren over de gang van zaken.

Wie zijn wij

Kinderdagverblijf De Wonderboot is een kleinschalig kinderdagverblijf aan de rand van Hengelo Noord. Een uitstekende locatie voor werkende ouders uit (of in de richting van) Hengelo, Oldenzaal, Enschede, Lonneker en Deurningen.

Ons team:

Caroline: Directeur/pedagogisch medewerkster (tevens baby specialist)

Maaike: Administratief medewerkster 

Maleah: Pedagogisch medewerkster (tevens baby specialist)

Ellen: Pedagogisch medewerkster 

Monica: Pedagogisch medewerkster (tevens baby specialist)

Monique: Pedagogisch medewerkster

Ilse: Teamleider/beleidsmedewerkster

Melissa: Pedagogisch medewerkster

Jenneke: Huishoudelijk medewerkster

Suzanne: Pedagogisch medewerkster (tevens baby specialist)

Wouthilda: Pedagogisch medewerkster (tevens baby specialist)

Sonja: Pedagogisch medewerkster (tevens baby specialist)

Ronelle: Pedagogisch medewerkster

Romy: Pedagogisch medewerkster (tevens baby specialist)

Olga: Huishoudelijk medewerkster

Anita: Pedagogisch medewerkster

Bauke: Pedagogisch medewerkster

Sophie: Pedagogisch medewerkster

Sam: Pedagogisch medewerkster

Sandra: Pedagogisch medewerkster

Femke: Pedagogisch medewerkster

Nicole: Pedagogisch medewerkster

Nikki: Pedagogisch medewerkster

Myrthe: Pedagogisch medewerkster

Kelsey: Pedagogisch medewerkster

Kleinschalige kinderopvang

In onze kleinschalige kinderopvang werken we met horizontale groepen. Leeftijdsgenootjes verblijven bij elkaar in een leefgroep. De eerste groep is van 0-9 maanden. Hierin hebben we maximaal 6 baby’s in een groep. Hierdoor hebben we ruim de tijd voor uw baby en kunnen we snel handelen naar zijn of haar behoefte. De baby ervaart hierdoor veiligheid en vertrouwen.  Na jarenlange ervaring weten we dat baby’s het meeste baat hebben bij regelmaat en rust. De groep erna met baby’s van 9-15 maanden hebben hier ook nog steeds baat bij, maar krijgen al meer spelmateriaal aangeboden. De dreumesen van 16-24 maanden hebben juist wat meer behoefte aan meer uitdaging en ander spelmateriaal.

De vierde en vijfde groep zijn voor de kinderen van 2 tot 4 jaar oud. Hier geldt een vast dagritme welke op deze site te lezen is. We beschikken over een grote speelhal en een ruime tuin waarin verschillende speeltoestellen staan en een grote zandbak te vinden

Onze visie en doelen:
Jonge kinderen moeten zich veilig en beschermd voelen. Als een kind zich onveilig voelt, staat het niet open voor speelgoed of het leren van vaardigheden. De doelstelling van Kinderdagverblijf De Wonderboot is het bieden van kinderopvang, waarbij zoveel mogelijk gestreefd wordt naar een huiselijk en warme sfeer waar kinderen zichzelf kunnen zijn, zich veilig voelen en zich hierdoor optimaal, naar eigen mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Dit doen we door een vrolijke, enthousiaste en respectvolle benadering en uitstraling. We leven ons in in de kinderen, laten merken dat we er voor ze zijn en dat ze op ons kunnen rekenen. De kinderen ervaren op deze manier dat ze op ons terug kunnen vallen. Wederzijds vertrouwen is hierbij van belang.

We overhandigen u graag ons pedagogisch beleidsplan wanneer we u rondleiden in onze kleinschalige kinderopvang, hierin kunt u nog veel meer kunt lezen over onze visie en doelen.

Onze medewerkers
De pedagogisch medewerksters van De Wonderboot zijn allen in het bezit van een diploma die passend is binnen de kinderopvang Tevens beschikken alle leidsters over een E.H.B.O en BHV diploma. Alle medewerkers zijn  in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag en zijn Triple P getraind. Hierdoor kunnen ouders ondersteunen bij dagelijkse opvoedvragen.

Onze baby leidsters zijn opgeleid babyspecialist. Hierdoor begrijpen ze uw baby zonder woorden en kunnen ze uitstekend inspelen op de behoefte van uw kind.

Alle leidsters zijn gecertificeerd V.V.E (voorschoolse en vroegschoolse educatie). Het V.V.E programma waar wij mee werken is Uk en Puk. Spelen is ontdekken en spelen is groeien. Daarom staat spelen centraal in Uk en Puk. Alle activiteiten zijn geschikt voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Uk en Puk leert baby’s, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden.  Uk en Puk is een totaalprogramma.

De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal- emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. Ook geeft Uk en Puk de eerste rekenprikkels. Uk en Puk werkt doelgericht aan de doorgaande ontwikkelingslijnen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Daardoor legt Uk en Puk een stevige basis voor het basisonderwijs.